ROSJA

POLOWANIE NA GŁUSZCA I CIETRZEWIA

Głuszec to największy ptak grzebiący Europy. Długość ciała samca wynosi ok 100 cm, rozpiętość skrzydeł sięga 135 cm, a waga balansuje w okolicach 6,5 kg.

Jego kuzyn - cietrzew jest znacznie mniejszy (masa do ok 1,4 kg, rozpiętość skrzydeł 95 cm). Występują w lasach północnej i środkowej Euroazji. W Polsce są gatunkiem prawnie chronionym i bardzo rzadkim. W Rosji natomiast populacja głuszca sięga 4 milionów.

Polowanie na te ptaki organizuje się wiosną, od marca do maja, podczas tokowania (godów). Głuszce wieczorową porą wybierają na tokowanie drzewo na terenie bagnistego, wilgotnego lasu, aby o świcie rozpocząć swój śpiew godowy. Natomiast cietrzewie, preferują otwarte przestrzenie, polany leśne, co nie zawsze sprzyja myśliwemu. W dogodnych warunkach ptaki można podejść na odległość 20 - 80 metrów.

Prosimy o bezpośredni kontakt przy zapytaniu o szczegóły oferty.

engine 3w-cms sytem | design Solidside | © e-lite.pl